Racó de Pau, residència geriàtrica a Barcelona.

La residència geriàtrica Racó de Pau, a Barcelona, és un servei d’acolliment de caràcter tant permanent com temporal. És un centre d’atenció especialitzada per a gent gran entès com a llar familiar, oferint uns serveis que s’adeqüen a les necessitats emergents del col · lectiu de gent gran, que cada vegada va requerint un conjunt d’atencions més complex i nombrós i, sobretot, a les expectatives de qualitat que actualment demana la societat. La vellesa és una etapa més de la vida com és la infància, la joventut o la maduresa, amb les seves peculiaritats pròpies, com qualsevol altra, i com a tal hem de considerar. Les noves necessitats que sorgeixen amb l’edat, com les de qualsevol altre grup social, han de ser tractades des d’un profund respecte a la gent gran, partint de les seves pròpies aspiracions i desitjos, i tenint en compte cadascuna de les circumstàncies i possibilitats que la envolten.

Cuina pròpia i servei de bugaderia. Wifi. Sales polivalents dotades de TV.

Gerocultores, servei mèdic, servei de fisioteràpia, servei de podologia, servei de perruqueria.

Servei d'animador social, servei d'atenció social i assistència a domicili.